Barion Pixel Adatvédelmi irányelvek - virágfutár

Adatvédelmi irányelvek

:Kezdőlap » Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: BRANDT-FLÓRA Kereskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban:
„Adatkezelő”)
Az adatkezelő székhelye: 1163 Budapest, Karát u. 19.
Az adatkezelő levelezési címe: 1163 Budapest, Karát u. 19.
Az adatkezelő telefonszáma: XXXX
Az adatkezelő e-mail címe:  XXXX
Honlap:  XXXX

 1. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere,

jogalapja, célja,

a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés

időtartama
2.1 A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből
és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem
tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására.
A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált
számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik,
néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 1. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
  az Ön hozzájárulása.
  A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
  nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában
  az oldal egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama
  kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:
  Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely
  oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem
  gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal
  dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú
  cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
  Google Adwords cookie:
  Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a
  remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-
  termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-
  kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
  hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők
  webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A
  hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó
  számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori
  alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó
  esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már
  megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie:
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások
tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-
kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google
Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő
jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt
– felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben
(például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
Facebook pixel (Facebook cookie):
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról,
célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók
honlaphasználatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak
személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook
remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal
kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az Ön böngészőprogramjának
Súgó menüpontjában, illetőleg a böngészőprogram fejlesztőjének weboldalán találhat.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek
használatának elemzését. Az érintett a honlapon történő böngészéssel kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a cookie-k által létrehozott, ill. azokban tárolt, az online felület használatára vonatkozó
információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli
szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A
weboldalon használatával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a
fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online
felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett
tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

Ezek azonban nem személyes adatok, csak a vásárlási szokásokkal kapcsolatos adatok, tehát név, cím,
stb-t nem érintenek.
2.2 Termékek kiszállításához, szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 1. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés
  a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja:
  A termékek kiszállítása, szolgáltatás teljesítése esetében az adatkezelés célja az, hogy az Ön által
  megrendelt termékek eljuthassanak Önhöz, illetőleg a megrendelt szolgáltatást maradéktalanul
  teljesíthessük.
  A kezelt adatok köre:
  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés időtartama:
  Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt termék kiszállításának időtartamáig, illetőleg a megrendelt
  szolgáltatás teljesítéséig kezeli.
  2.3 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
  Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 2. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
  korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
  bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés célja az, hogy Ön értesülhessen a honlap tárgykörébe tartozó legfrissebb
  információkról, így a honlapra felkerült új tartalmakról, megrendelési lehetőségekről, közösségi

alkalmak stb. megszervezéséről. Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem
továbbítjuk harmadik félnek.
A kezelt adatok köre:
Felhasználónév, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
2.4 További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy adatkezelésünk jogalapja az Önnel való kapcsolat jellegétől
függően változhat. Így termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás esetén az érintett hozzájárulása az Info.
tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a vásárlás és a fizetés dokumentálására a számviteli
kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Sztv. tv. 169.§ (2) bekezdése, az Áfa tv.

 1. § alapján a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt
  termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
  alapján. Ezenfelül az online regisztráció/rendelés során a visszaélésgyanús műveletek kiszűrése, mint
  jogos érdek is jogalapnak minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
 2. Adatfeldolgozás
  3.1 A termék kiszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
  Az adatfeldolgozó megnevezése: ………………
  Az adatfeldolgozó székhelye: ………………
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: ………………
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: ………………
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt
  termék kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a
  megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
  3.2 Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás
  Az adatfeldolgozó megnevezése: XXXX Kft.
  Az adatfeldolgozó székhelye: XXXX
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: XXXX
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli
  bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét és adószámát
  (adóazonosító jelét) a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a 2000. évi C. tv. (Sztv.) 169.
  § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 3. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja
azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni
az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint

azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében,
hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő
az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró
adatfeldolgozók részére is előírja. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési
helye a ……… szerveren találhatóak. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá
az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és
akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés
jelszóval védett.
4.1 Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.
  Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
  kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
  azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is
  sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
  Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A
  kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
  Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15
  napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra az esetre, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi
  az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével
  összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a
  számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,
Adatfeldolgozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.
Az oldal használatával Ön kijelenti, hogy saját személyes adataival történő rendelkezésre jogosult, ill.
amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult,
tudomással bír arról, hogy köteles az érintett harmadik személyek beleegyezését megszerezni, vagy
az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles
mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e
valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő személyes kapcsolatba
nem kerül Önnel, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel
összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az Adatkezelő mindenkor jogosult
ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.
Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan
személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja,
hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra,
sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy az 1. pontban meghatározott elérhetőségeinken
haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik
személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

4.2 Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy jogellenesen nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
bírósághoz fordulhat.
 4.3 Adatkezelési tájékoztató módosításának joga
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben
Ön a honlapot a módosítás hatálybalépését követően tovább használja, e használattal elfogadja a
módosított adatkezelési tájékoztatót.
 
Budapest, 2020. március